Pengakuan Iman Rasuli di Kristen

Selasa, Agustus 29, 2023 | | |
PENGAKUAN IMAN RASULI

Mon, Aug 7, 2023

.............................................

Pdt. Hubert Lantu, MTh

*Ibrani 11 : 1*

Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.

*12 PASAL PENGAKUAN IMAN RASULI*

1)   Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, khalik langit dan bumi.

2)   Dan kepada Yesus Kristus, AnakNya yang tunggal, Tuhan kita.

3)   Yang dikandung dari pada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria.

4)   Yang menderita sengsara dibawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam  kerajaan maut.

5)   Pada hari yang ke tiga, bangkit pula dari antara orang mati.

6)   Naik ke surga, duduk disebelah kanan Allah, Bapa Yang Mahakuasa.

7)   Dan  akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

8)   Aku percaya kepada Roh Kudus.

9)   Gereja yang kudus dan Am, persekutuan orang kudus.

10) Pengampunan dosa.

11) Kebangkitan daging / orang mati .

12) Dan hidup yang kekal.PENGAKUAN IMAN RASULI

Tue, Aug 8, 2023

..........................................

Pdt. Hubert Lantu, MTh

*12 PASAL PENGAKUAN IMAN RASULI*

**Ibrani 11 : 1**

Iman adalah *dasar* dari segala sesuatu yang kita harapkan dan *bukti* dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.

*12 PASAL PENGAKUAN IMAN RASULI*

1)   Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, khalik langit dan bumi.

¹ Kepercayaan yg tidak ditawar adalah percaya (keyakinan batin) pada Yang Maha Ada sejak kekekalan dulu dan yad

² Istilah Bapa adalah gambaran relasional mahkluk dengan Khalik (Pencipta)

²¹ Tekanan Bapa ini mewarnai hubungan indah dengan Allah yaitu kasih. Allah yg kita kenal adalah Allah yg Maha Kasih

³ Pencipta langit bumi menunjukkan keMaha kuasaan, Satu²nya Allah (the only God) yang kekal dahulu dan yad

³¹ Artinya tidak ada Allah lain lagi atau ilah² selain Bapa Pencipta itu

3² Mari puji dan sembah DIAPENGAKUAN IMAN RASULI

Thu, Aug 10, 2023

............................................

Pdt. Hubert Lantu, MTh

*Roma 10:10*

Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan *dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.*

*12 PASAL PENGAKUAN IMAN RASULI*

2  Dan kepada Yesus Kristus, AnakNya yang tunggal, Tuhan kita.

2¹ Yesus yang menyelamatkan umatNya, sudah dinubuatkan...cf

Mazm 118:22; Mat 21:42

2² Kristus, artinya yang ditentukan, diurapi, dipilih oleh dan kehendak Allah

2³ Dialah Anak Allah (artinya gelar untuk Yesus Kristus yang menyatakan bahwa Ia berasal dari Allah dan melakukan kehendak Bapa-Nya, )

2⁴ Karena itu Dialah Tuhan. 

2⁴¹ Dialah Tuhan.... cf

Yes 40:3; Mat 3:3

2⁴² Dialah Tuhan Pencipta... cf Yoh1:1-3

2⁴³ Dialah Tuhan yang mulia....cf

Mazm 24:7,10; 1Kor 2:8; Yak 2:1PENGAKUAN IMAN RASULI

Fri, Aug 11, 2023

.........................................

Pdt. Hubert Lantu, MTh

*Roma 10:10*

Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan *dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.*

*12 PASAL PENGAKUAN IMAN RASULI*

3.   Yang dikandung dari pada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria.

3¹ Saat janin, Yesus Kristus dikandung Maria melalui kuasa Rohkudus yaitu kuasa Allah sendiri, bukan keinginan seorang laki²

3² Lalu IA dilahirkan oleh kandungan perawan Maria, jadilah IA manusia seperti kita

3²¹ IA ikut mengalami pergumulan² kemanusiaan kita : pikiran perasaan dan kehendak kita

Puji Tuhan Allah yg datang kedunia dalam ujud manusia Yesus KristusPENGAKUAN IMAN RASULI

Sat, Aug 12, 2023

..........................................

Pdt. Hubert Lantu, MTh

*Roma 10:10*

Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan *dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.*

*12 PASAL PENGAKUAN IMAN RASULI*

4.   Yang menderita sengsara¹ dibawah pemerintahan Pontius² Pilatus, disalibkan³, mati dan dikuburkan, turun ke dalam neraka / kerajaan maut⁴.

4¹ Hidup Yesus didunia ini penuh sengsara spt dicurigai melanggar Hukum Taurat, dihujat karena mengambil hak Alllah untuk pengampunan dosa, dituduh tak mau bayar pajak ke Roma, dll

4² Semua itu terjadi dalam sejarah (bukan dongeng) saat pemerintahaan Pilatus sbg Gubernur kekaisaran Romawi di wilayah Yudea, Samaria dan Idumea. Selain itu ia adalah panglima tentara Romawi disitu dan sbg Kepala Pengadilan bahkan berhak mengganti Imam Besar(lih.Sejarah Dunia Umum)

4³ Dimasa Pilatus, Yesus diadili dan dihukum mati disalib.  Lagi² inilah bukti sejarah bahwa yg mati itu benar² Yesus, bukan org lain yg menggantikan DIA

Catatan: Dalam sejarah Pontius Pilatus mati bunuh diri dalam perjalanan pertanggung jawaban ke  Kaisar Roma

4³¹ IA mati pun sudah dinubuatkan..cf 

Yes 53:8; Dan 9:26; Za 13:7

4³² IA mati karena dosa² kita dan dunia .... cf  Luk 24:46; Kis 17:3

4⁴ Turun kekerajaan maut/neraka untuk menyatakan Diri sbg Juruselamat yg menyelamatkan kita:

4⁴¹ yang masih hidup, dan :

4⁴²  yg beriman tapi sudah mati saat itu, Yesus menampakkan diri terhadap mereka sbg bukti iman mereka tidak sia²HAPPY SUNDAY

Sun, Aug 13, 2023

*Filipi 2:10-11*

10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, 

11 dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan," bagi kemuliaan Allah, Bapa!

Sembahlah Allah  dalam  Yesus Kristus Tuhan, melalui Ibadah iniPs 5  PENGAKUAN IMAN RASULI

08:00 - 09:00

Mon, Aug 14, 2023

..........................................

Pdt. Hubert Lantu, MTh

*Roma 10:10*

Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan *dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.*

*12 PASAL PENGAKUAN IMAN RASULI*

5.   Pada hari yang ke tiga, bangkit pula dari antara orang mati.

5¹ Yesus bangkit oleh kuasa Rohkudus...cf Roma 1:4. Artinya oleh Allah sendiri

5¹¹ IA slesai menyatakan diri pada orang beriman yg saat itu sudah mati (ada dalam kerajaan maut). Sering disebut IA memberitakan Injil disitu...cf 1 Pet.3;19

5² Kuasa terakhir dari dosa adalah maut. Tatkala IA bangkit berarti maut pun telah dikalahkanNya .....cf       1 Kor.15 : 26,54

5²¹ Maka maut tidak lagi membuat kita jadi kehilangan yang menakutkan atau habis segala²nya

5²²Pengikut Yesus sesungguhnya selalu berada bersama Yesus Kristus... cf. Kol 3;1,3Ps 6. PENGAKUAN IMAN RASULI

Tue, Aug 15, 2023

.........................................

Pdt. Hubert Lantu, MTh

*Ibrani 1:3*  

Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia *duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi.*

*12 PASAL PENGAKUAN IMAN RASULI*

6. Naik ke surga¹, duduk disebelah kanan² Allah, Bapa Yang Mahakuasa.

6¹ Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. 

6² Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi,  jauh lebih tinggi dari pada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepada-Nya jauh lebih indah dari pada nama mereka.

6²¹ Sebagai Allah Dia setara dengan Bapa, 

6²² Tetapi sebagai Allah-Manusia dan Pengantara, Ia ditetapkan oleh Bapa sebagai yang berhak menerima segala yang ada, Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, yang berhak mutlak menetapkan segala sesuatu, yang mengendalikan, dan yang memerintah semua manusia dan segala sesuatu (itulah makna duduk disebelah kanan Allah)

6²³ Kodrat manusia yg disucikanNya sekarang pergi bersama Dia kedalam kemuliaan sorga 

Mari bersyukur dan mrnyembah DIAPENGAKUAN IMAN RASULI

Wed, Aug 16, 2023

..........................................

Pdt. Hubert Lantu, MTh

*Roma 10:10*

Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan *dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.*

*12 PASAL PENGAKUAN IMAN RASULI*

*7.   Dan  akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.*

7¹ Yesus Kristus akan datang kembali bukan sbg terdakwa teradili, tetapi sbg Hakim yg mengadili manusia

cf... 2 Kor.5:10

7² Kita semua akan diadili (baik yg masih hidup maupun yg sudah mati), sesuai dg perbuatan baik atau jahat

7³ Disinilah mahkota/ upah/pahala diberikan

7⁴ Berbeda dengan pengadilan Takhta Putih Allah ..cf Wahyu 20:11 br.. sbg penentu masuk sorga atau neraka

*TERPUJILAH YESUS KRISTUS HAKIM YG ADIL*PENGAKUAN IMAN RASULI

Fri, Aug 18, 2023

..........................................

Pdt. Hubert Lantu, MTh

*Roma 10:10*

Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan *dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.*

*12 PASAL PENGAKUAN IMAN RASULI*

8.  Aku percaya kepada Roh Kudus.

8¹ Rohkudus adalah Allah sendiri...cf.. Yoh 4: 24

8² Yesus Kristus tinggal dalam kita melalui Roh dan memuntun jalan kita

...cf...Kis 13:2,4; Mat 9:38; Kis 20:28

8³ Menunjukkan ke mana Injil akan diberitakan.

Kis 16:6,7,10

8⁴. Tinggal di dalam orang-orang kudus.

Yoh 14:17; 1Kor 14:25; 3:16; 6:19

8⁵. Penghibur jemaat.

Kis 9:31; 2Kor 1:3

8⁶. Menyucikan jemaat.

Yeh 37:28; Rom 15:16

8⁷. Menjadi saksi.

Ibr 10:15; 1Yoh 5:9

8⁸. Menginsafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman.

Yoh 16:8-11PENGAKUAN IMAN RASULI

Sat, Aug 19, 2023

*12 PASAL PENGAKUAN IMAN RASULI*

*Matius 16:18*

Dan Aku pun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini *Aku akan mendirikan jemaat-Ku* dan alam maut tidak akan menguasainya.

9.  *Gereja yang kudus dan Am, persekutuan orang kudus.*

9¹. YK mendirikan jemaatNya (Ekklesia, Gereja), bukan oleh usaha manusia

9². Ek-kaleo (Yunani) berarti memanggil, maksudnya Gereja adalah kumpulan orang percaya yg *dipanggil keluar dari kegelapan* kedosaan, untuk *masuk dalam terang kehidupan kekal* bersama Yesus Kristus, dan *menjadi persekutuan yang memberitakan Injil.*  

9³ Maka Gereja itu kudus dan am (umum tak terbatas oleh suku bangsa, sosial, budaya dll)

Inilah Ekklesia, Gereja

9⁴ Jadi Gereja harus dibedakan dengan  organisasi, denominasi (merk² gereja)

9⁵ Mari bersyukur kita telah dipanggilnya kedalam GerejaHAPPY SUNDAY

Sun, Aug 20, 2023

*Yohanes 15:17*  

Inilah perintah-Ku kepadamu: Kasihilah seorang akan yang lain.

SELAMAT BERIBADAH 

*dalam kasih seorang akan yang lain*PENGAKUAN IMAN RASULI

Mon, Aug 21, 2023

........................................

Pdt. Hubert Lantu, MTh

*Roma 10:10*

Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan *dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.*

*12 PASAL PENGAKUAN IMAN RASULI*

9.  Gereja yang kudus dan Am, *persekutuan orang kudus.*

*Filipi 2:1*7

Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan Roh, ada kasih mesra dan belas kasihan,

9⁶ Sifat Gereja adalah persekutuan yang :

9⁶¹ berakar dalam kehendak Tuhan (bukan pada kehendak diri kita)

Persekutuan itu  suatu sifat dan wajib, karenanya jangan kita me-milih² dan dipihak lain buang muka. Bukankah kelak disurga kita saling temu muka?

9⁶² bertumbuh dalam iman: nasehat², berdoa, penghiburan, kekuatan, 

arah dan tujuan hidup, sikap etika yang benar, berbuah dalam hidup

Maka berempatilah satu dengan lainnya

9⁶³ dipersiapkan untuk  memenuhi tugas panggilan & pelayanan

Selamat bersekutu satu dengan lainnyaPENGAKUAN IMAN RASULI

Tue, Aug 22, 2023

..........................................

Pdt. Hubert Lantu, MTh

*Roma 10:10*

Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan *dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.*

*12 PASAL PENGAKUAN IMAN RASULI*

*Lukas 24:47*

dan lagi: dalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan *pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa,* mulai dari Yerusalem.

10. Pengampunan dosa.

10¹ Hanya kasih Tuhan yg memberikan keselamatan melalui pengampunan dosa... cf Luk.1:77... dikayu salib yg mencakup juga dosa batin ...cf Maz 51: 6

10² Manusia butuh itu sebagai yg utama, bukan barteran dg perbuatan baik  .. cf Efs 2:8-9

10³ Kita yakini akan ini, maka :

 10³¹ kita telah disucikan ...cf 1 Yoh1: 7,9

10³² Keyakinan itu juga bagi sesama saudara seiman... karena itu :

10³²¹ janganlah kita membangkit²kan dosa diri atau saudara kita dengan mengungkit² kembali apa yang telah diampuni Tuhan. Dalam Luk 1:77 menyatakan betapa manusia selalu melihat dan mengusir dosa "kecil" (nyamuk) orang lain, tetapi dosa "besar" (unta) diri sendiri justru ditelannya

10³²² Atau tidak percayakah kita akan pengampunanNya bagi kita atau bagi saudara² kita?PENGAKUAN IMAN RASULI

Wed, Aug 23, 2023

........................................

Pdt. Hubert Lantu, MTh

*Roma 10:10*

Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan *dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.*

*12 PASAL PENGAKUAN IMAN RASULI*

11. Kebangkitan daging / orang mati .

11¹ Akan bangkit sama seperti Kristus....cf

Rom 6:5; 1Kor 15:49; Fili 3:21

11² Bangkit lebih dahulu dibanding yang tak beriman....cf

1Kor 15:23; 1Tes 4:16

11³  Tubuh baru yang : 

* tidak akan binasa.

1Kor 15:42 .

* mulia 1Kor 15:43.

 * kuat, 1Kor 15:43 .

* rohani1Kor 15:44.

 * serupa dengan tubuh Kristus. Fili 3:21; 1Yoh 3:2 

*Mendapat balasan upah. Luk 14:14

11⁴. Orang-orang kudus   menanti kebangkitan

Dan 12:13; 2Kor 5:1; Fil.3:11

11⁵ Kebangkitan orang-orang kudus akan diikuti dengan perubahan orang

yang masih hidup.

1Kor 15:51; 1Tes 4:1

11⁶ Kebangkitan tubuh *orang-orang jahat* akan menjadi:

11⁶¹ Kehinaan dan kengerian yang kekal.

Dan 12:2

11⁶² Terima hukuman.

Yoh 5:29PENGAKUAN IMAN RASULI

Thu, Aug 24, 2023

..........................................

Pdt. Hubert Lantu, MTh

*Roma 10:10*

Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan *dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.*

*12 PASAL PENGAKUAN IMAN RASULI*

11. Kebangkitan daging / orang mati

 *...KEADAAN SEMENTARA,... ORANG YANG TELAH MENINGGAL DAN MENANTIKAN KEBANGKITANNYA* (Intermediate State)

11⁷  Manusia diciptakan dg 2 ganda dimensi yaitu jasmani dan spiritual /roh/batin

11⁷¹ Dalam keadaan mati, jasmaninya rusak dan menyatu dengan tanah yg darimana ia diciptakan. Fungsi fisik sudah tak bekerja/mati

11⁷² Rohnya tetap hidup berlanjut dengan ber- kesadaran diri (senang, derita,berharap dll), namun tak bisa berkontak dg manusia hidup...cf Luk 16: 23,24

11⁷³ Dan ia mengalami keadaan sesuai pilihan nya tatkala masih hidup yi bahagia bersama Kristus atau tidak. cf..Luk.16:25  Wah 14:13

11⁷⁴ Maka status tempatnya belum disurga tapi diTaman Firdaus,belum dineraka (gehena) tapi sengsara (hades) ....Luk 16:25... Disini mereka menantikan kebangkitan untuk pengadilan akhir

2Kor5:10PENGAKUAN IMAN RASULI

Fri, Aug 25, 2023

..........................................

Pdt. Hubert Lantu, MTh

*Roma 10:10*

Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan *dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.*

*12 PASAL PENGAKUAN IMAN RASULI*

11. Kebangkitan daging / orang mati

 *KONSEKUENSI ITU NYATA*

CONTOH   K A S U S  :

*Matius 8:12*  

....sedangkan anak-anak Kerajaan¹ itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap², di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi³...

11⁸¹ Anak-anak kerajaan yg dimaksud adalah mereka waris² perjanjian, orang² Yahudi ; 

*mereka adalah sasaran pertama untuk menikmati kerajaan Allah.

* Namun mereka menolak Yesus Kristus Raja itu.

11⁸² Karenanya mereka justru dihukum dalam :

11⁸³ * Kegelapan yg ngeri, tak ada jalan keluar lagi.

         * Ratapan ... suatu tangisan yg tidak dipedulikan lagi.

         * Kertak gigi itu 

~ benci pada diri sendiri juga org lain yg telah menjerumuskannya, 

~ serta penyesalan atas sikap dan apa yg pernah dilakukan selama hidup didunia ini

*Efesus 5:15*  

Karena itu, *perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup,* janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arifPENGAKUAN IMAN RASULI

Sat, Aug 26, 2023

..........................................

Pdt. Hubert Lantu, MTh

*Roma 10:10*

Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan *dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.*

*12. DAN HIDUP YANG KEKAL*

12¹ Itu ada dalam Yesus Kristus... 1 Yoh 5: 20

12² Hidup kehormatan, kemuliaan, yg tak ada batas kematian...Roma 2:7  

12³ Hidup itu dikaruniakan bagi yang percaya/ menerima DIA

cf Yoh 3:15, 16 ; 5 : 20

yang namanya tertulis dalam buku kehidupan... Fil 4:3 Wah 20:12

12⁴ Keadaan hidup  adalah sbg anak² Allah penuh setelah kebangkitan, tubuhnya rohani spt malaekat², mengalami kekekalan dalam kebahagiaan ( berarti ada  pula status kesengsaraan abadi)PENGAKUAN IMAN 

Mon, Aug 28, 2023

12. Dan hidup yang kekal. 

..........................................

Pdt. Hubert Lantu, MTh


*12. DAN HIDUP YANG KEKAL*

*Matius 22:30*

Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga.

*TELAAH KASUS PERKAWINAN*

1. Siapakah yg akan menjadi suaminya saat kebangkitan akhir zaman ...cf.Mat.22 :25br

2. Masa itu orang² Saduki tak percaya adanya kebangkitan, lalu mengajukan kasus ini pada Yesus untuk menjeratNya

3. Yesus menjawab tegas bahwa *ada kebangkitan* dan sesudahnya *tidak ada perkawinan lagi*

4. Tubuh kebangkitan adalah tubuh baru dan bersifat rohani *seperti malaikat*...Mat 22:30

4¹ Tubuh baru itu adalah pengudusan dari tubuh lama didunia, penuh damai, *kebahagiaan*... cf Wah 20:6

4² Tidak ada lagi kebutuhan keturunan

4³ Keluarga kita adalah semua orang tebusanNya

4⁴ Tidak ada yg disebut bidadari yg melayani kaum pria disurga

4⁵ Juga tidak ada cinta erotik pria wanita setelah kematian apalagi kebangkitan

4⁵¹ Karena itu kita menolak konsep cinta model Romeo and Juliet yg berharap menjadi suami istri di alam baka kematian, setelah gagal di alam dunia kekinian.


Read More
Poskan Komentar ( Be the first to comment! )

Cara Quest Daily npc Nemor di Aurea

Senin, Agustus 28, 2023 | | | | |

 

Quest daily npc Nemor dapat 441.160 exp setelah kill 200 ekor Leviatacle

Cara Quest Daily npc Nemor di Aurea :

 1. Untuk bisa Quest Nemor ini harus Quest Underwater Part 1-4 dulu  Quest npc Nemor ini hanya bisa dilakukan 1x setiap hari.
 2. npc Nemor ada di dekat Pelabuhan Selatan Aurea, jalan ke kanan mentok lalu masuk kapal 

 3. Talk npc Nemor pilih Ephialtis/Dive ya... jangan pilih Banuna/Dive
 4. Untuk quest Nemor Ephialtis kita akan lawan Tentacle pangkat hitam (Leviatacle), sebaiknya pakai Armour Topi, Baju, Tameng, Celana full Es Plus (upgrade armour es ini di npc Alberich (disebelah kanan dekat npc Plinto) yang ada di Pulau Ephialtis. Sedangkan Cincin dan Kalung pakai yang Armour 99. Pakai Weapon 159 listrik Trident of The Seas. Skill attack All In atau Double Attack dan Skill defence Battlemaster plus. Bawa Breathnut 6 biji buat jaga2 kalau kehabisan nafas, breathnut adalah dropan Chrysmantis di Portal Preying Caverns di Pulau Aurea. Gunanya breathnut ini adalah untuk bernafas di dalam air

 5. Sekarang Talk npc Nemor 1x  pilih Ephialtis lalu naik ke atas dak. Lalu masuk lagi talk lnpc Nemor lagi pilih Dive
 6. Lalu use Breathnut, setelah itu tabrak guci yang ada disebelah kanan npc
 7. Maka akan di teleport ke dalam air di pulau Ephialtis. Tugas hunt 200 ekor cacing Leviatacle (Tentacle pangkat hitam). Hati2 kalau hunt disini karena sering jadi tempat arena pada waktu2 tertentu. Bawa pot yang paling besar 3200 Elder Health Potion full. Ini saya sisa 2 bh pot nya karena baru selesai kill 200 ekor cacing Leviatacle


 8. Rewards dari npc nemor adalah exp yang cukup besar yaitu 441.160 exp lumayan untuk mempercepat char naik level ๐Ÿ™‚


Penulis : Anita Handayani
Char Anitahdy World 15


Read More
Poskan Komentar ( Be the first to comment! )

Cara Upgrade Armour 99 dan Weapon Es 129 di Game TibiaMe

Senin, Agustus 28, 2023 | | | | | |

Status Char sebelum Armour 99 di upgrade hanya 67% semuanya

Cara Upgrade Armour 99 dan Weapon 129 Es:

 1. Kumpulkan 31 item Infinity Jewel. Lihat tulisan nya tentang ini disini http://anita-handayani.blogspot.com/2023/08/cara-buat-armour-99-topi-baju-tameng.html?m=1
 2. Status Char Anitahdy W15 jika pakai Arm 99 full up elemen Fire api, Senin 28 Agustus 2023 adalah sbb :

 3. Status Char Anitahdy W15 jika pakai Arm 99 full setelah up elemen Soul holy, Kamis 31 Agustus 2023 adalah

 4. Status Char Anitahdy W15 jika pakai Armour 99 full setelah up elemen Es pada Topi 99, Jumat 8 September 2023 adalah 


 5. Di npc Plinto Pulau Ephialtis ini juga buat upgrade Wpn Es Api 129 REAPER OF WORLD Plus, menjadi seperti gambar dibawah ini, 26089 kali lagi dipakai maka habis wpn 129 es plus nya. Perlu 10 biji Infinity Jewel buat upgrade Wpn Es 129 ini 

Penulis : Anita Handayani
Char Anitahdy World 15


Catatan penting :

 1. ๐Ÿ“€Tameng Ancient Shield perlu 7 Jewels dan 10 Blazing Ore merah untuk Fire api. ✔
 2. ๐Ÿ‘•Baju Ancient Harness perlu 9 Jewels dan 12 Etheric Ore hijau untuk Soul holy. ✔
 3. ๐ŸŽฉTopi Ancient Helmet perlu 7 Jewels dan 10 Freezing Ore putih untuk Ice es. ✔
 4. ๐Ÿ‘–Celana Ancient Legs perlu 8 Jewels dan 11 Heavy Ore hitam untuk Hit plat.


Link Terkait :

●Cara Membuat dan Upgrade Armour 99 (Topi, Baju, Tameng, Celana) : http://anita-handayani.blogspot.com/2023/08/cara-buat-armour-99-topi-baju-tameng.html?m=1
●Cara Upgrade Armour 99 dan Weapon Es 129 di Game TibiaMe : http://anita-handayani.blogspot.com/2023/08/cara-up-armour-99.htmlRead More
Poskan Komentar ( Be the first to comment! )

Belajar Gitar Variasi Struming atau Pukulan Tangan Kanan Pemula

Jumat, Agustus 25, 2023 | |

Cord E, E minor, A minor, C, G, G7, FM7

Video Variasi Struming atau Pukulan Tangan Kanan Cord E minor dan A minor gitar
Down 1x, Up Down, Up Down, Down 1x

Bahasa musiknya :

A. Cara mukulnya disebut Struming / stroke (pukulan) nilai notasinya satu ketuk (ini sudah dipelajari, lihat disini link nya http://anita-handayani.blogspot.com/2023/07/belajar-gitar-genjreng-pemula.html?m=1)

Kalau yg di petik satu satu = petikan / arpeggio

B. Cara mukulnya disebut Struming / stroke = di bunyikan serentak nilai notasinya setengah ketuk (genjrengan kebawah lalu keatas), hanya kalau kebawah saja = nilai notasinya satu ketuk

Video Variasi Cord C 4x Am 4x C 4x FM7 4x

Komentar Guru Gitar : Bagus

Tapi masih kaku dan putus-putis

Harus sering di latih supaya makin bagus dan ngalir (enggak putus-putus) supaya nanti bisa mainkan lagu

Video Variasi Cord C 4x Am 4x C 4x FM7 4x

Komentar Guru Gitar : Bagus 


Sekarang pukulannya :

Down, Down Up, Down Up, Down

Ingat :

Chord FM7 di pukul / di bunyikan dari senar ke 4

Chord C di pukul / di bunyikan dari senar ke 5

Chord Am di pukul / di bunyikan dari senar ke 5

Video Variasi Cord C 4x Am 4x C 4x FM7 4x

Down, Down Up, Down Up, Down

Video Chord G 4 X  langsung ke G7 4 X

G 4x G7 4x G 4x G7 4x


Cord D Mayor

Coba perhatikan chord D nya aja atau chord D major

Di bunyikan dari open senar 4 ( Cord D )

Jari 1 di senar 3 fret 2

Jari 2 di senar 1 fret 2

Jari 3 di senar 2 fret 3

Dengan open senar 4 ( D )

Di bunyikan dari senar 4

Coba mainkan Chord D major 

Down

Down up

Down up

Down

Chord D major

Down, Down Up, Down Up, Down

Komentar Guru : Ok lumayan

Tinggal di ulang" di latih supaya makin bagus

Latihan terus supaya makin bagus


PR nya lancarin aja ibu chord" yg udah dapet seperti chord G, G7, C, Am, Em, FM7, D supaya makin bagus


Ingat ! :

 1. Di bunyikan dari open senar 4 ( Cord D )
 2. Di bunyikan dari open senar 4 ( Cord FM7)
 3. Di bunyikan dari open senar 5 ( Cord C )
 4. Di bunyikan dari open senar 5 ( Cord Am )
 5. Di bunyikan dari open senar 6 ( Cord G )
 6. Di bunyikan dari open senar 6 ( Cord G7 )
 7. Di bunyikan dari open senar 6 ( Cord Em )
 8. Di bunyikan dari open senar 6 ( Cord EM )

Link Terkait :

 )

Read More
Poskan Komentar ( Be the first to comment! )

Yel Yel Kristen 17 Aguatus an

Jumat, Agustus 25, 2023 | |

 

Video Yel Yel  Kristen 17 Agustusan Tahun 2023 di PAPD Damai Sejahtera Depok Seruuu... yang penting Happy ๐Ÿ˜ Kamis 24 Aguatus 2023

Kata-kata Yel Yel Kristen :

Ku menang ku menang

Bersama Yesus Tuhan

Ku menang ku menang

Lomba Yel Agustusan

Ku menang ku menang

Hatiku gembira

Haleluya haleluya ku menang

Yes yes yes

Video Yel Yel 17 Aguatus an Kristen 

Read More
Poskan Komentar ( Be the first to comment! )

Lukisan Gadis Afrika

Senin, Agustus 21, 2023 |

Aih akhirnya selesai juga lukisan 'Gadis Afrika' ini saya kerjakan, selesai saya buat hari senin 21 Agustus 2023.

Aih bahagianya hati ini melihat hasil lukisan yang bagus
๐Ÿฅฐ๐Ÿ˜๐Ÿฅฐ


Note :

 1. Warna Coklat : Hijau + Merah (hijau gelap), jika + hitam (hijau lebih gelap), Hijau + Orange (hijau terang)
 2. Gradasi = Hijau + Orange. Tambah hijau agar tidak terlalu orange. Tambaj putih agar lebih terang
 3. Warna hijau tua = Kuning + Biru
 4. Merah 50% + Hijau 50% terlalu merah. Merah 25% + Hijau 75% (ini lebih bagus)
 5. Medium Coklat : Hijau 75% + Merah 25% + Putih
 6. Dark Coklat : Hijau + Merah
 7. Light Coklat : Hijau + sedikit Merah + lebih banyak putih
 8. Warna Peach 406 = Biru + Hitam

Read More
Poskan Komentar ( Be the first to comment! )

Harga Item Tibiame

Senin, Agustus 21, 2023 |

Harga item w15 dibayar pakai gold (info dari group WA guild) :

 1. Antidote 100k/pcs u/ dpt 350 exp
 2. Garnet(+) 400k/pcs u/ buat wpn 199 plat
 3. Rosalite(+) 350k/pcs u/ buat wpn 199 api
 4. Frozen(+) 200k/pcs u/ buat wpn 199 es
 5. Ancient artefak 15k/pcs, batu King Arena
 6. Demonic relic 10k/pcs, batu King Arena
 7. Stone idol 100k/pcs, batu King Mino
 8. Celestial fire 100k/pcs, batu King Cyclop
 9. Medusa heart 150k/pcs, batu King Medusa
 10. Badge of glory 150k/pcs, batu King Trocker
 11. 5m gold 50k dana
 12. 1 gudang item Hunterra 200k
 13. 1 gudang telur adamantine 200k, telur dropan Cyclop di pulau Gorgoros
 14. Chaos Shred (cs) 100k/pcs, batu King Amorph
 15. Batu Chillong
 16. Storming Ore kuning 11k/pcs
 17. Freezing Ore putih
 18. Heavy Ore hitam
 19. Etheric Ore hijau
 20. 15 cs + 5 ore sesuai elemen + 100k gold
 21. Bone Focus 100k/pcs, 30k/pcs
 22. c.f 80k
 23. Medusa heart 80k


Read More
Poskan Komentar ( Be the first to comment! )

Tutorial King Trocker Orthoma di Game TibiaMe

Pintu King Trocker di Pulau Orthoma

Cara Go King Trocker Orthoma TibiaMe agar tidak cepat tot ๐Ÿคญ:

King Trocker adalah King Hard (King yg kuat)

 1. Kingnya ada di Pulau Orthoma di Portal Trocker Lair
 2. Bawa darah full. Sebaiknya bawa darah yang bisa sekalian bisa mengisi mana (darah warna ungu). Tapi jangan pakai Telur ungu ya... Kalau mau pakai Telur merah aja yang bisa didapat saat event paskah๐Ÿ˜.  Dapat pot ungu 3200 dari win bag sot king di Gorgoros, Riftion, Ephialtis dan Maleisla. Kalau gak punya pot ungu, WAJIB bawa pot merah yang 3200 namanya Elder Health Potion seharga 5400 gold full bag dan full inventory !, beli di toko pot Pentora, JANGAN sekali-kali bawa pot yg 1500 ya.... bisa tot enggak kuat tahan demage trap dan kingnya. Not use small potion if go king hard
 3. Pakai armour 99 full 
   
 4. Pakai weapon plat 149 
 5. Pakai Skill Double Attack kalau enggak tb King Trocker atau pakai Skill Attack All In (ini skill yang dipakai Rajahao di youtubenya) ketika tb King. Jangan pakai Skill Attack Return Demage ya karena tidak bisa kill King dengan cepat. Skill Return Demage itu hanya berguna untuk mengembalikan dan menghemat darah char saja namun tidak bisa menahan serangan demage dari King nya. Disini yang penting bisa kill musuh atau King nya dengan cepat. Karena kalau lambat kill King maka akan kehilangan banyak darah (potion). We want kill fast no lose time because we pot is empty if slow kill
 6. Palai Skill Defence Warden Armour untuk menahan damage trap, agar gak sakit, agar darah enggak turun banyak
 7. Lvl 146 jangan tb king karena lvl 146 lambat mengambil pot. Biar aja yang tb King lvl 200 an keatas
 8. Jika ketemu perangkap bulatan pink (merah muda) segera menghindar atau bergerak 1 langkah. Jangan lari2. Jika tidak ada bulatan pink jangan bergerak atau jangan lari, tapi diam saja. Have trap pink is move. No have trap pink don't move Or no run
 9. No duo this king because u run anytime u will dead
 10. Pada Ronde pertama berdiri di kanan atau kiri diantara bulatan merah. Disini tidak ada trap 
 11. Ingat semakin besar level char kita maka akan semakinsakit atau semakin besar demage trapnya.
 12. Hati2 dengan trap nya bisa tembus lebih dari 800, bahkan bisa lebih dari 2000
 13. Pindah posisi ketika pada Ronde pertama tinggal 1 musuhnya. Jangan tunggu habis musuhnya ya nanti gak keburu pindah tempat dan bisa tot 
 14. Hindari lantai yang petak2 coklat, hindari lantai yang tidak berwarna hitam dan bulatan pink 
   
 15. Ronde 2-3 sama saja dengan Ronde 1
 16. Selalu folus pada darah ya jangan sampai lengah
 17. Ronde 4 adalah Ronde terakhir. Keluar King Trocker nya
 18. Disini waktu menghindar sangat singkat, hanya 2 detik !
 19. Tunggu sampai skill RD Wish King Trockernya habis baru kill king nya
 20. Hajar King 2 detik (hitung satu dua lalu cepat pindah tempat menghindar karena pasti traping ada dibawah char kita. Trap nya akan ikut kita terus2an setiap 2 detik (ini yg paling repot)
 21. Ambil pot ketika skill defence Warden Armour kita lagi aktif 
 22. Item yg kita dapat dari kill King Trocker namanya Badge of glory disimpan di npc Troph di Orc City Orthoma. Item ini untuk membuat wpn 129 plat namanya wpn Scull Crusher. Perlu 30 biji item trocker untuk bisa buat wpn plat 129. 
 23. Selamat mencoba
 24. Link Youtube tutorial Tutorial King Trocker Rajahao W32 ada disini : https://youtu.be/6rcCyMsZx-Y
 25. Note : Jika sudah kena trap, jangan lari, karena bakal kena trap lagi kalau lari2 sehingga bisa langsung tot kena trap kedua. Trapnya jadi banyak, dan kuat bgt demage nya. Jadi kalau ud kena trap, diam aja, fokus ke darah, kalau darah drop langsung use lagi. Enggak sakit koq.
  Pengalaman : kalau ud kena trap lalu lari maka langsung tot (lvl 146). Ingat: Hanya bisa bergerak 1 langkah saja untuk keluar dari trap. Jangan lari. Lihat trap dan bergerak 1 langkah setelah clear back move untuk attack king. 
  King trocker​ jika slow move dilakukan move. Tetap gunakan pot setelah terkena jebakan atau trap. Tetap fokus attack king dan fokus lihat hp kapan harus use pot.
  Sebaiknya jangan lari kalau kena trap, bergerak menghindar 1 langkah aja sambil use darah, karena kalau lari2 jadi susah use darah. Biasanya kalau lari2 jika ada trap maka jadi gampang tot.
Penulis : Anita Handayani 
char Anitahdy w15
Sumber : Char Nouty w15

Read More
Poskan Komentar ( Be the first to comment! )

Peta Skill Serangan dan Skill Pertahanan Game TibiaMe

Jumat, Agustus 18, 2023 | | | | |

 


PETA SKILLS ATTACK dan SKILLS DEFENCE 

WARRIOR dan WIZARD  

(Game RPG TibiaMe online)

Untuk mengaktifkan Skill Defence No.14 yaitu SHIELD WALL maka harus mengaktifkan dulu Skill Defance Evade Spell, Demage Shield, Pure Tank, dan Discharge dengan 5 bintang.

Defence Shield Wall saya belum punya, skill ini bagus digunakan jika mau kill King Biestig di Pulau Erebos. Pakainya bersamaan dengan Skill Attack No.10 yaitu ALL IN. Attack All In saya sudah punya.

Attack = Serangan 

Defence = Pertahanan

Skill Attack No.15 yaitu RETURN DEMAGE digunakan jika di King ada yang jahat mau kill kita, misalnya di King Medusa di Pulau Gorgoros, jika kena kiss Kingnya karena sengaja tidak bawa kaca dan kalung (memang sudah niat jahat) maka ybs bisa serang orang yang didekatnya,  sehingga serangannya akan berbalik tidak mempan mengenai kita, dan kita tidak akan mati.Untuk Kill KING TROCKER di Pulau Orthoma wajib pakai Skill Pertahanan Warden Armour (No. 5) ! untuk menahan sakit terkena trap. Kalau Skill Attack nya Return Demage (No. 15) sehingga sehingga serangan dari trapnya akan berbalik tidak mempan mengenai kita, dan kita tidak akan mati dan juga buat jaga2 kalau pw agar gak mati, atau pakai skill All In (No. 10). Pakai Weapon Plat 149. Armour 99 full. Sebaiknya bawa Telur Merah karena bisa 100% kembalikan darah yg drop.

Skill Pertahanan Battle Master (No. 15) untuk Hunt musuh yang kuat yang gak ada trapnya.

Skill Pertahanan Dischard (No. 10) khusus hanya untuk yang tb King Mino di Pulau Gorgoros.

Untuk membuat Skill Pertahanan Warden Armour perlu mengaktifkan dulu Skill Pertahanan Hardskin dan Dodge.

Untuk membuat Skill Pertahanan Dischard perlu mengaktifkan Skill Pertahanan Hardskin, Dodge, Warden Armour, Guardian dan Mana Shield.Lvl 146 settingan yang saya buat di char anitahdy w15 :

A. Skill Attack :

 1. First Strike
 2. Skimish Attack
 3. Madding Attack
 4. Stocked Attack
 5. Round House
 6. All In (sering dipakai go King Trocker)
 7. Chain Attack (salah buat)

B. Skill Defence :

 1. Hardskin
 2. Dodge
 3. Warden Armour (sering dipakai go King Trocker)
 4. Guardian
 5. Mana Shield
 6. Dischard (sering dipakai jika tb King Mino)
 7. Damage Shield (salah buat)


Dischard + Double Demage -----> Return Demage

Pure Tank + All In -----> Battle MasterSettingan Attributes anitahdy w15 di lvl 146 :

 1. Mana  (otomatis ngisi sebesar 145)
 2. Attack 159 (wajib)
 3. Defence 110 (wajib)
 4. Sisanya buat Hitpoints 188 (ini yg bisa dimainkan)
Hitpoints 146 setara dengan Darah 1560
Berarti pakai pot yang 1500 saja cukup.

Jika Hitpoints nya sebesar 151 maka panjang Darah 1610.

Jika Hitpoints nya sebesar 152 maka panjang Darah 1620.

Jika Hitpoints nya sebesar 172 maka panjang Darah 1820. Disini masih cukup pakai pot yang 1500 saja. Kalau pakai pot yang 5400 mubazir, buang2 gold aja.

Jika Hitpoints nya sebesar 188 maka panjang Darah 1980. Artinya anitahdy yang masih lvl 146 ppanjang darahnya setara dengan char level 188.

Pot yang 5400 harganya 4x harga pot 1500, ngabis2in gold kalau palai pot 5400.

Makin tinggi Hitpoints nya maka makin panjang darah kita jika dipakai buat hunt atau kill king (katanya lho)

Di King Trocker, makin tinggi Hitpoints atau darah kita maka makin tinggi besarnya serangan trap nya.

Angka di Attack gunanya untuk kita pakai level weapon. Misalnya pakai wepon tertinggi level 159 (wpn Treadent Of The Seas) maka perlu Attack nya cukup 159 saja.

Angka di Defence gunanya untuk.lita pakai level armour. Anitahdy paling tinggi.pakai armour level 110 (Elder Ring) maka Defence nya cukup 110 saja.

Lvl 146 settingan tambahan yang saya buat di char anitahdy w15 :

(Ini dibuat dengan cara  bayar rerol Attribute seharga 200 plat ๐Ÿ˜„)

A. Skill Attack :

 1. First Strike
 2. Expertise
 3. Mana Charge
 4. Rage
 5. Double Attack
 6. Double Demage

B. Skill Defence :
 1. Hardskin
 2. Provoke
 3. Perry
 4. Sap
 5. Evade Debuff
 6. Pure Tank
Sekarang anitahdy w15 sudah open skill :
 1. Battle Master (plus, klik evol) (sering dipakai jika hunt 100 ekor cacing pangkat hitam di Aurea untuk cari exp)
 2. Return Demage (sering dipakai jika ke King Medusa agar tidak terkena kick char yang kena love king Medusa shg bisa mati)
Skill Attack yang tidak saya pilih adalah :
 1. Mighty Blow
 2. Mighty Stomp
Skill Defence yang tidak saya pilih adalah :
 1. Show Weakness
 2. Evade Spell
 3. Shield Wall

Kata Faisal Reza : "Damage monster kira2 150 1x hit bahaya kalau darah char kita hanya 2k"

Maka saya minta Faisal Reza rerol lagi skill Anitahdy agar darahnya jadi tebal dan damagenya makin gede. 

Nanti kalau up level up in Exhange skill point aja. Nanti dapat 5 mata atribut terus lalu pilih mata pukulan yg no 1 biar darah char Anitahdy  makin tebel dan kuat.

Ini settingan yang dibuatin oleh Faisal Reza :
 1. Status char Kamis, 7 September 2023. Anitahdy level 147 

 2. Attribute Kamis, 7 September 2023. Anitahdy level 147. Hitpoints 315 setara dengan darah 3250.
 3. Artinya darahnya ada sebanyak 3250 (diatas 2000), ini darahnya tebal dan kuat

 4. Skill Attack Kamis, 7 September 2023. Anitahdy level 147 yang dipilih dan diberin5 bintang adalah 1, 2, 4, 5 , 8, 10. No. 11 dibuka tapintidak diberi bintang 5. Skill Defence Kamis, 7 September 2023. Anitahdy level 147 yang dipilih dan diberi 5 bintang adalah 1, 3, 6, 7, 9, 13, 15(+). Yang nomor 12 dibuka tapi tidak diberi bintang
 6. Gunakan Skill All In dan Battle Master plus aja ya
  Skill ini  enggak usah di ubah2 kemana2. Kalau misalkan pakai All in dan Bm(+) char Anitahdy kira2 darahnya 3600. Bm biasa 3600
  Bm(+) 3250. Bm = Battlemaster.
  Kalau pakai Double Attack + Warden Armour char Anitahdy 4000 darahnya

 7. Armor 99 only pakai kemana2. Selalu pakai Armour 99, enggak usah diganti kecuali klo hunt cacing di Aurea. Kalau hunt cacing pakai Armor Es 79 (+) kalung 109 dan cincin 110 dan
  Weapon listrik 149 

 8. Disini skill WA saya tidak aktif. Sebagai ganti Skill Warden Armour bisa pakai Skill Battlemaster(+). Kalau pakai All in dan Bm(+) char Anitahdy kira2 darahnya 3600. Bm biasa 3600. Bm(+) 3250. Bm = Battlemaster.
  Kalau pakai Double Attack + Warden Armour char Anitahdy 4000 darahnya
 9. Klo lv 140+ s/d 170+ 
  Saran dari Faisal pakai skill All in + Bm+ aja untuk damage
  Darah tebel 
  Damage kenceng
 10. Klo sdh 180+ ke atas open untuk hunt sama untuk pvp
 11. Lebih cepat mati musuh ny
  Karena pakai bm(+) bintang 5 + spell 139(+)
  Di dukung pakai skill all in


 12. Dor spell 99 char Anitahdy sekarang
  bisa tembus 2179 - 3000 sekali dor

  Untuk mendapatkan Dor sebesar 2115 ini saya memakai (use) buku Dor Divine Supremacy 99 dan mengaktifkan Buku Spell 139 Heroic Power. Serta memakai Skill Attack All In & Skill Defence BettleMaster (+) bintang 5 serta Weapon 129 Es(+) & Armour 99(+)  Armour 99 Anitahdy setelah di upgrade maka persentase pertahannya bertambah yaitu hit menjadi sebesar 72%, Fire 71%, Ice 71%, Soul 73%, Lighting tetap krn tidak di upgrade yaitu sebesar 67%

  Penulis : Anita Handayani
  Char Anitahdy World 15
  Sumber Informasi Faisal Reza

๐Ÿ’ Rabu 20 September 2023, Char Anitahdy level 149, ini settingan attributnya, yaitu Hitpoints 321, Mana 148, Attack 159 krn paling tingginpakai wpn level 159, Defence 110 karena pakai armour paling tinggi level 110 :


Hitpoints level 321 artinya panjang darahnya sebesar 3310 
Panjang darah lvl 149 sama dengan panjang darah level 321 ๐Ÿ™‚๐Ÿ‘ mantap...
Perhatikan ada angka 3 di Exchange Skill Points, ini kita klik untuk untuk merubah skill point menjadi attribut point (ini disebut Exhange skill points).
Di Skill Points ada sisa 2 points 

Kita mau ambil dan pindahkan ke Attribute Point, klik angka 3 nya

Maka akan muncul tampilan seperti ini, transfer pointnya satu persatu : Hasil transfer 2 points dari Skill Point adalah 4 points di Attribute Points, seperti gambar dibawah ini :


Jadi nanti ada 4 point tambahan pada Attribut point 
Masukan saja ke Hitpoints (Mata Pukulan) terus biar darah char Anitahdy makin kuat ๐Ÿ’ช๐Ÿ™‚

Tujuannya exhange skill point biar dapat tambahab attribut point
Karena char Anitahdy tidak butuh tambhn skill apa2 lagi, cukup pakai skil All I dan Bm+ saja kemana2.

Gambar dibawah ini adalah tampilan sebelum di klik Exchange Points :

Tambahkan tambahan pointnya ke Hitpoints. 

Klik Hitpoints yg ada di gambar atas ๐Ÿ‘†, maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini :


Diberitahu bahwa Hitpoint 325 = panjang darah 3350 

Sekarang kita buka tampilan Atrribute pointsnya maka dari 321 menjadi 325 Hitpoints nya seperti gambar dibawah ini:
Perhatikan, sekarang di Attribute tidak ada lagi tulisan angka 3 Exchange Skill Points

Kita test benar tidak panjang darahnya 3350


Yeyyyy.... benar, aekarang panjang darah Anitahdy adalah 3350 !!! Wow keren... setara dengan panjang darah char level 325 walau masih level 149 ๐Ÿคฉ artinya darah char Anitahdy makin kuat gak gampang tot kalau ketemu musuh atau trap yang kuat ๐Ÿ’ช๐Ÿ˜Ini adalah Status Char Anita saat ini, hari Kamis tanggal 20 September 2023, yaitu level 149


Catatan penting untuk upgrade Armour 99 di npc Plinto yang berada di Pulau Ephialtis:

 1. ๐Ÿ“€Tameng Ancient Shield perlu 7 Infinity Jewels dan 10 Blazing Ore merah untuk Fire api. ✔
 2. ๐Ÿ‘•Baju Ancient Harness perlu 9 Infinity Jewels dan 12 Etheric Ore hijau untuk Soul holy. ✔
 3. ๐ŸŽฉTopi Ancient Helmet perlu 7 Infinity Jewels dan 10 Freezing Ore putih untuk Ice es. ✔
 4. ๐Ÿ‘–Celana Ancient Legs perlu 8 Infinity Jewels dan 11 Heavy Ore hitam untuk Hit plat. ✔

Link Terkait :

●Cara Membuat dan Upgrade Armour 99 (Topi, Baju, Tameng, Celana) : http://anita-handayani.blogspot.com/2023/08/cara-buat-armour-99-topi-baju-tameng.html?m=1
●Cara Upgrade Armour 99 dan Weapon Es 129 di Game TibiaMe : http://anita-handayani.blogspot.com/2023/08/cara-up-armour-99.html

Read More
Poskan Komentar ( Be the first to comment! )

Cari Blog Ini

Arsip Blog

Label